Wetenschap

Joel S. Baden – The Composition of the Pentateuch

Ik ben inderdaad niet ieder boek dat ik lees nog aan het bespreken, maar deze kon ik niet negeren, omdat ik ook genoodzaakt ben een eerder stukje te rectificeren. Advertenties

Verhalen

Ik heb beloofd dit blog af te sluiten met een soort van tweeluik. Het eerste deel daarvan is inmiddels gepubliceerd en kijkt min of meer terug op mijn vorige wereldbeeld – de orthodoxe/fundamentalistische versie van het christendom – en waarom ik daar niet meer in mee kan gaan. De ontwikkeling van denkbeelden door de tijd […]

Samuel, Saul… wat maakt het ook uit

Het bijbelboek 1 Samuel begint met de wonderlijke geboorte van Samuel. Dit verhaal kan iets laten zien over hoe de schrijvers/redacteurs van de deuteronomistische geschiedenis (waarschijnlijk een groep professionele schrijvers die verbonden waren aan de tempel in Jeruzalem) omgingen met hun bronnen die werden gebruikt als input voor de verhalen zoals wij ze nu kennen. […]

De dood van koning Josia

Ik heb het eerder gehad over koning Josia. Toen ging het om de ontdekking (lees: het schrijven) van een vroege versie van Deuteronomium. Deze keer gaat het over zijn dood. Onze primaire bron hierover is Koningen, maar ook het later geschreven boek Kronieken vertelt het verhaal en wel een uitgebreidere versie ervan. Het is interessant om die […]

Is Isaak daadwerkelijk geofferd?

And now for something completely different. Even geen boeken, maar een een stukje ouderwets historisch-kritisch bijbelonderzoek. Ik heb het eerder gehad over de document hypothese, die stelt dat de “5 boeken van Mozes” niet door Mozes zelf geschreven zijn, maar zijn samengesteld uit vier bronnen. De verhalende delen over de aartsvaders van Genesis komen voornamelijk […]

Observaties vanuit de islam

Gisteren verscheen in de Trouw een lang artikel van de Turks-Nederlandse Harun Yildirim, de voorzitter van de Studenten Unie Nederland (een vereniging van islamitische studenten) over waarom hij geen fundamentalist meer is. Het artikel is niet te vinden op de website van Trouw, maar is wat mij betreft nu ook niet heel belangrijk. Het gaat […]

Ervaring, interpretatie en Kant

Volgens Kuitert zijn religies (zoekontwerpen) uiteindelijk allemaal gebaseerd op ervaringen. Veel mensen ervaren god ook daadwerkelijk. Dat is zelfs belangrijker dan alle godsbewijzen en welke andere argumenten dan ook bij elkaar. Het lastige met dit soort ervaringen is dat ze vaak nogal persoonlijk zijn, en in veel gevallen mijns inziens ook nogal multi-interpretabel. Belangrijke vraag […]