Onderzoek

Ervaring, interpretatie en Kant

Volgens Kuitert zijn religies (zoekontwerpen) uiteindelijk allemaal gebaseerd op ervaringen. Veel mensen ervaren god ook daadwerkelijk. Dat is zelfs belangrijker dan alle godsbewijzen en welke andere argumenten dan ook bij elkaar. Het lastige met dit soort ervaringen is dat ze vaak nogal persoonlijk zijn, en in veel gevallen mijns inziens ook nogal multi-interpretabel. Belangrijke vraag […]

Kennis over religie

Groot nieuws!  Atheïsten en agnosten weten meer over religie dan gelovigen zelf. Zie bijvoorbeeld kerknieuws.nl. Een groep van 3.412 mensen heeft een korte quiz van 32 vragen ingevuld, en nu blijkt dat atheïsten/agnosten gemiddeld 20,9 vragen goed hebben, protestanten 16 en katholieken 14,9. Joden en Mormonen scoorden trouwens bijna net zo goed als de ongelovigen. […]

Mensen en dieren

Een van de dingen die ik ook als christen altijd al lastig vond was het verschil tussen mensen en dieren. Volgens mijn geloof van destijds was er een fundamenteel verschil tussen mensen en dieren. De dieren waren naar hun eigen natuur geschapen, maar de mens was naar gods beeld geschapen. Altijd kwamen er weer argumenten […]