Ethiek

Richard Rorty – Contingentie, ironie en solidariteit

Welkom bij een volgende aflevering van Bram’s boekenclub. Deze keer Contingentie, ironie en solidariteit van Richard Rorty. Geschreven 10 jaar na Philosophy and the mirror of nature. Ik weet niet zo goed wat ik er mee aanmoet. Aan de ene kant zegt hij punt na punt dingen waarvan ik denk “ja, natuurlijk” en “waarom heb […]

Godsdienstvrijheid

Ik heb een tijdje getwijfeld of ik een stukje zou schrijven over de grenzen van godsdienstvrijheid. André Rouvoet heeft bij zijn afscheid van de politiek nog eens duidelijk gemaakt dat hij zich daar zorgen om maakt. En ook recente discussies rond koopzondagen, weigerambtenaren en ritueel slachten raken eraan. Daar bovenop zat ik onlangs weer eens […]

Homeros en de bijbel

Ik heb onlangs ook de Ilias gelezen. Prachtig. Wat ik onder andere interessant vond was dat er en aantal parallellen zijn met de bijbel. Het is geschreven rond de tijd dat ook delen van het oude testament zijn ontstaan. En je ziet ook dezelfde elementen terugkeren. Vrouwen die eigendom zijn van mannen; oorlog en heel […]

Wat betekent het 7e gebod?

Recent kwam de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland met een folder onder de titel: “echtscheiding en hertrouwen“. Deze heeft enige stof doen opwaaien vanwege de nogal conservatieve standpunten. Conclusie is dat na een echtscheiding je niet meer kerkelijk mag hertrouwen, tenzij de reden van de echtscheiding was dat de partner was vreemdgegaan. […]

Kuitert – Het ABC-geloof (2)

Ook al weer uit. Sinds de vorige post zijn er nu dus genoeg onderwerpen te bespreken. Dus zonder verdere vertraging: Over Jezus Christus en de laatste dingen Kuitert begint met een deconstructie van orthodoxe ideeën, de twee naturen leer en de incarnatie. Hij legt uit waar ze vandaan komen, en heeft er op die manier […]

Bijbel, ethiek, cultuur en tijd

Veel mensen halen hun moraal uit de bijbel. Tenminste, dat zeggen ze en denken ze. En er staan in de bijbel ook veel morele regels, denk bijvoorbeeld aan de tien geboden. Een aantal opdrachten van god leggen christenen echter naast zich neer. Denk aan het doden van (praktiserend) homoseksuelen, of van mensen die andere goden […]

Hiernamaals vs. hiernumaals

Vandaag stond in Trouw een artikel of het salafisme, een nogal streng orthodoxe stroming binnen de islam. Het artikel was geschreven door Bilal Benyaich die hier uit eigen ervaring praat, dus ik denk dat we het aardig serieus mogen nemen. Wat mij vooral prikkelde was de nadruk op het paradijs, die me toch enigszins bekend […]