35 reacties

Wat is nu precies het probleem?

Goed, ik mag het orthodox christelijke verhaal dan niet meer overtuigend vinden (lees: niet meer geloven), dat is vooral een intellectueel proces geweest. Maar daarnaast ben ik ook wel vrij kritisch tov mijn nog wel gelovende medemensen. Wat is nu precies mijn probleem met mensen die nog wel geloven? Of misschien niet direct de mensen, maar het “wereldje” of het “systeem”?

Ik denk dat er een aantal dingen zijn binnen het christelijke wereldje die mij niet aanstaan. En eigenlijk zijn die niet nieuw sinds mijn bekering (ontkering?), nee, dit zijn dingen waar ik ook al niet heel vrolijk van werd toen ik zelf nog christen was. Het moge dan dus ook duidelijk zijn dat niet iedere christen zich bij wat volgt aangesproken hoeft te voelen.

Wat ik dus eigenlijk wil zeggen, is dat wat volgt voor mij absoluut niet de reden was om het christendom te verlaten.

Negatieve kijk op “de wereld”

Vooral in zwaardere kerken wordt er een tegenstelling gecreëerd tussen de kerk/christenen en “de wereld”. En wereldse dingen zijn dus per definitie slecht. Dit komt vooral voort uit de kijk op de relatie tussen onze wereld op aarde en het hiernamaals. Als het enige dat echt belangrijk is in dit leven, om je plekje in de hemel te ontvangen, dan is alles wat je daarvan afleidt slecht.

En zelfs als je niet zo op het hiernamaals gefocust bent, dan kan nog gelden dat alleen dingen die voor god gemaakt worden echt waarde hebben. God is namelijk mooier/beter/groter dan wat-dan-ook. Alle kunstuitingen die niet direct op god wijzen, leiden namelijk af van god, en leiden dus naar iets dat lelijker/slechter/kleiner is dan god.

Gevolg is dat een grote groep christenen vergeet te genieten in dit leven van al het mooie dat er zeker wel is. Dat is op zich nog tot daar aan toe, kwalijker wordt het als je dus aan andere christenen gaat verbeiden om wel te genieten van die dingen.

Regeltjes, regeltjes, regeltjes

Dat leidt direct naar het tweede. Het christelijk wereldje kenmerkt zich door een groot aantal geschreven en ongeschreven regeltjes. De 10 geboden zijn geschreven, en over het algemeen vrij zinvol, maar daarnaast heb je dingen als: vrouwen mogen geen broek dragen, mannen mogen geen lang haar, samenwonen zonder te trouwen wordt niet geaccepteerd, homoseksualiteit wordt niet geaccepteerd, abortus is uit den boze, euthanasie mag niet, dopen als kind is geen echte doop en telt niet voor god, op zondag mag je niet winkelen, twee keer per zondag naar de kerk, bidden voor het eten, er zijn er massa’s. En ze verschillen enorm per stroming.

Laat ik nu eerst maar aangeven dat ik niet een anarchist ben die principieel tegen regels is. Maar waar ik wel een probleem mee heb, is het bestaan van regels waar ik het nut niet van inzie. En het grootste probleem heb ik ermee als zulke nutteloze regels met pure macht er door gedrukt worden.

Omgang met de bijbel

En dan volgt al snel het punt dat veel regeltjes worden gerechtvaardigd met een beroep op de bijbel. De omgang met de bijbel in veel kerken is voor mij lastig. Wat erin staat wordt per definitie voor waar aangenomen. Gevolg is niet alleen dat goed onderbouwde wetenschappelijke inzichten worden ontkend, maar ook dat mensen stoppen met zelf nadenken onder het motto “de bijbel is hier duidelijk over”.

Extra vreemd vind ik het dan dat dominees/voorgangers/priesters allemaal een degelijke theologische opleiding krijgen, daar precies de kanttekeningen leren bij betrouwbaarheid van de bijbel, en dat vervolgens allemaal weer vergeten als ze gaan preken. Let wel, dit gaat breder dan alleen de echte fundamentalisten die expliciet de bijbel onfeilbaar noemen en zo. In bijna alle andere kerken (die ik ken, dus toch van min of meer orthodoxe snit) gebeurt dit impliciet. We gaan dan bijvoorbeeld eens kijken wat de bijbel over een bepaald thema te zeggen heeft.

Conclusie

Er zijn drie dingen in veel kerken waar ik me aan kan ergeren. Ten eerste dat er negatief wordt gedaan over “wereldse” dingen, vooral seculiere kunstuitingen. Tweede punt is dat er regeltjes zijn waar geen reden voor gegeven kan worden. Dat is dan traditie of staat nu eenmaal in de bijbel of zo. Laatste is die omgang met de bijbel, alsof wat er in dat boek staat doorslaggevend is voor heel veel zaken, alsof wat er de laatste 2.000 jaar is gebeurd daar niets meer aan toe te voegen heeft.

Zit jij in een kerk waar je dit helemaal niet in herkent? Wees blij, prijs je gelukkig, en stap vooral niet over naar een andere gemeente.

Advertenties

35 reacties op “Wat is nu precies het probleem?

 1. Wat mij vooral tegen de borst stuit is het feit dat veel christenen in meer of mindere mate geneigd zijn zich in moreel opzicht verheven te voelen boven anderen. Een tweede, een eveneens vervelend aspect, is dat ze anderen hun regels, die op basis van interpretatie van bijbelteksten zijn verkregen, willen opleggen.

  Dat men anderen wil overtuigen van de waarde van bepaalde opvattingen vind ik prima, maar opvattingen dwingend opleggen stuit mij tegen de borst. Met name orthodox-gereformeerde christenen willen wel de vrijheid om hun religie te beleven, maar zelf geven ze anderen over het algemeen weinig ruimte hetzelfde te doen. Met name de populariteit van de PVV plaatsen waar veel orthodox-gereformeerden wonen bewijst mijns inziens het gelijk van mijn stelling.

  Vrijheid is iets wat je kunt nemen als je het tegelijkertijd ook geeft.

 2. Michiel,

  Daar kan ik me aardig in vinden. Volgens mij speelt hier het dilemma van de vrijheid van het individu en de vrijheid van de groep.

  Binnen de reformatorische wereld willen ze als groep de vrijheid om hun godsdienst in te vullen zoals ze graag willen. Maar tegelijkertijd beperkt dat dus de vrijheid van de individuen binnen die wereld (bijvoorbeeld kledingadviezen, acceptatie van homo´s, passief kiesrecht voor de vrouw, enz.). En als het even kan ook de mensen buiten de groep (bijvoorbeeld zondagsrust, geen reclames met vrouwen in gouden bikini’s op hoog catharijne).

  Dus ja, mooie conclusie± vrijheid is iets wat je kunt nemen als het tegelijkertijd ook geeft.

 3. Hoi Bram,

  Ben jij de Bram die ook op de Driestar heeft gezeten?
  Ik zat ook op de Driestar; vriendin van Suzanna Rechtuijt.

  Ik begrijp dat je niets meer God en geloof hebt?
  Echt jammer dat de kerk daar aan heeft bijgedragen, als ik het goed gelezen heb.
  Zelf ben ik mijn eigen weg gegaan na de Driestar en ben pas echt tot geloof gekomen tijdens mijn HBO-studie op de Haagse Hogeschool, doordat ik zelf de Bijbel ben gaan bestuderen. Ik las onder andere in Johannes 8:32 dat de waarheid mij vrij zou maken en dus heb ik gevraagd of God mij die waarheid duidelijk wilde maken. Ik verlangde naar vrijheid, omdat ook ik in een traditionele kerk was opgegroeid waar het veel meer ging om regels dan om een persoonlijke aanpak. Wat zo is God namelijk. Hij kent jou. Hij heeft mij naar jouw site gebracht en wil je vertellen dat Hij heel veel van je houdt. En dat Hij op je wacht.

  Hartelijke groetjes,

  Hanneke Verweij

 4. Ha Hanneke,
  Inderdaad ex-driestar, dat is ik.

  Enigszins ironisch is dat toen ik zelf de bijbel serieus ben gaan bestuderen ik er juist achter kwam dat mijn denkbeelden over god geen basis hadden. Er staan mooie dingen in, zoals dat de waarheid vrij zal maken, maar biedt mijns inziens geen “geopenbaarde informatie” over hoe god zou zijn.

  Wat ik wel weer interessant vind is dat jij aan god hebt gevraagd om de waarheid duidelijk te maken. Hoe is dat verlopen? Ik ben ook zelf op zoek gegaan in de wetenschappelijke literatuur en vond daar een veel geloofwaardiger verhaal dan het orthodox christelijke verhaal. Ook niet van god zelf te horen gekregen hoe het nu echt in elkaar zit. Bij jouw is dat blijkbaar anders verlopen?

 5. Hoi,

  Ik dacht al dat jij het was.

  Bij mij is dat inderdaad anders gegaan. Mijn moeder werd ziek in 2003 en kreeg borstkanker. Er staat in Jesaja 53 dat Jezus’ striemen genezing hebben gebracht. Dus ik ging daarmee naar God en zei Hem dat als dat waar is, ik dat wilde pleiten voor mijn moeder. Mijn moeder is tot op de dag van vandaag genezen en ik geloof dat Jezus dat heeft gedaan!

  Als je Hem zoekt, zul je Hem vinden, staat ook ergens in de Bijbel. En dat is wat ik deed en zodoende kon ook de Heilige Geest de Bijbel aan mij ‘openbaren’, zoals dat zo mooi heet.

  Misschien tijd om je vooroordelen over God aan de kant te zetten en eens te gaan lezen?? Romeinen en Hebreeën hebben mij erg geholpen om Jezus te zien, zoals Hij echt is.

  Groetjes!

 6. Ha Hanneke,

  Ik wil hier niet heel vervelend over gaan doen, maar op zich is borstkanker heel goed behandelbaar en zelfs in een gevorderder stadium zijn de overlevingskansen vrij hoog, zie hier.

  Misschien tijd om je vooroordelen over God aan de kant te zetten en eens te gaan lezen?? Romeinen en Hebreeën hebben mij erg geholpen om Jezus te zien, zoals Hij echt is.

  Eh, hoe weet je dat ik vooroordelen heb over god? Omdat alle ideeën die niet overeenkomen met die van jou wel vooroordelen moeten zijn? En hoe weet jij dat jouw godsbeeld overeenkomt met zoals Jezus echt is?

  Ik zou zelfs willen zeggen dat ik vroeger vooroordelen had over god, of in ieder geval aangeleerde oordelen. Inmiddels ben ik een stuk beter in staat om een eigen oordeel hebben en dat is iets anders uit gevallen…

 7. Hoi Bram,

  Het is niet mijn insteek om te discussiëren. God is voor mij reël omdat Hij mijn leven totaal veranderd heeft. Geen angst, geen religie, maar pure liefde van Zijn troon. Iets wat ik nooit had willen missen.

  Ik zal ook eerlijk met je zijn. Toen ik je vorig jaar zag op de reünie zag ik aan je gezicht dat je niet meer geloofde: het was dof. God is namelijk leven en zonder Hem overleef je het niet. De duivel steelt, liegt en vernietigt en Jezus is gekomen om je leven te geven en dat in overvloed (Joh. 10:10).

  Het allerbeste!

  Hanneke

 8. Sorry, maar hier kan ik helemaal niks mee. Ik ben hier in verschillende posts heel expliciet in de redenen die ik heb om niet meer in een god te geloven, in ieder geval niet in een god zoals het orthodox christendom hem voorstelt. Als je daar redeneerfouten in vindt vind ik dat alleen maar prettig. Maar als je niet wilt discussiëren maar alleen komt vertellen dat jij god ervaart en mijn ik vooroordelen achter me moet laten dan is dat niet echt overtuigend…

  En ja, de angst voor de duivel is nu precies een van de dingen die ik kan missen als kiespijn. Echte vrijheid komt pas als je zelf verantwoordelijkheid kan (en moet) nemen voor je daden en je niet kan verschuilen achter de invloed van god of satan…

  Dus veel plezier met je geloof, van mij hoef je het niet op te geven, maar je verhaal klinkt nog niet echt aanlokkelijk en al helemaal niet overtuigend.

 9. Natuurlijk geef ik niet op: ik heb een liefdesrelatie met God :).
  Trouwens, wie gaat er op zaterdagmorgen zo vroeg reageren?

  Geniet van je weekend!

  PS: Verantwoordelijkheid nemen is erkennen dat er een Liefde is die jou uit de misère wil helpen en dat jij die hulp wil aanvaarden. Dat is nou genade!

 10. Ik dacht nog na over de wetenschap die kanker bestrijdt. Ook dat is terug te leiden naar God. Aangezien heel veel ‘bestrijdingsmiddelen’ voortkomen uit de natuur. En dan kom je terug bij de schepping en de Schepper.

  After all: faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.

 11. En als allerlaatste: sorry wat ik over je uiterlijk zei :(.
  Ik zal je vertellen: ik ben vorig jaar ontslagen uit de chr. gemeente waar ik werkte, omdat ik zo eerlijk was en omdat ik de Bijbel goed kende ;).

 12. Hanneke,
  Uiteraard is voor jou alles terug te voeren op god, dat is alles als je er vanuit gaat dat god de schepper is van alles. Maar ja, dan is dat alleen ook niet te beperken tot alle goede dingen, maar dan geldt dat ook voor de kwade dingen, denk ook aan Jesaja 45:7.

  En misschien een kleine tip. Eerlijk zijn is goed en moet je vooral blijven, maar misschien zou je het iets voorzichtiger moeten brengen. Pretendeer bijvoorbeeld niet min of meer dat je voor god zelf spreekt zoals je in je eerste bericht hier deed.
  Het beste, Bram

 13. Ik sprak namens God! Jij ook het beste!

 14. Hmmm… zou god niet iets interessanters en substantiëlers te melden hebben? Zomaar een vraag…

 15. Als jij kijkt naar je kinderen: zie je dan geëvolueerde apen of uniek geschapen wezentjes?? (ik zag op goedgelovig dat je opnieuw vader geworden bent: gefeliciteerd)

 16. @hanneke,
  uniek geëvolueerde wezentjes 😉

  Maar zie hier voor iets substantiëlers op een vergelijkbaar punt van jou op GG…

 17. Eigenlijk geef je daarmee ook aan dat je niet gelooft in liefde.

  Je bent trouwens altijd welkom om samen met je vrouw een bakkie te komen doen in Rotterdam.

  Groet!

 18. ik volg je even niet:
  -wat betekent “geloven in liefde” precies?
  -waarom zou ik dat niet doen?

 19. Omdat God liefde is. Ik snap niet dat iemand zichzelf daaraan niet zou willen overgeven. Eén uitleg is dan mogelijk: dat jij niet gelooft in Zijn liefde voor jou.

  Hé, ik was eigenlijk niet van plan om verder te discussiëren.
  Dus dit was het.

  Groet!

 20. Aha, nee inderdaad, ik ben niet van de overtuiging dat er überhaupt een god is. In ieder geval niet eentje zoals het orthodox christendom hem voorstelt. Dus ja, dan wordt het nogal lastig voor die god om van mij te houden…

  Maar desondanks geloof ik wel degelijk dat mensen elkaar kunnen liefhebben 😉

 21. Dat is mooi om te horen.

  Ben ik nou toevallig niet een christen uit het orthodox christendom 😉 .

  Echt, ik nodig je komend jaar wel een keer uit voor een leuke samenkomst 🙂

 22. Nou, als ik het heb over orthodox bedoel ik niet de denominatie van Oosters orthodoxe kerken, maar zo’n beetje alles wat niet vrijzinnig is. En dan maakt het niet uit of het gaat over RK, protestants, evangelisch of pinkster, eigenlijk geloven ze in de basis min of meer hetzelfde, namelijk de inhoud van de apostolische geloofsbelijdenis: god heeft alles goed geschapen (eventueel zelfs 6.000 jaar geleden in 6 maal 24 uur), mens heeft alles weer kapot gemaakt, god brengt via Jezus weer verlossing, maar definitieve verlossing moet nog komen bij wederkomst.

  Volgens mij pas jij prima in dat plaatje. En als ik een inschatting mag maken ben je overgestapt naar een evangelische gemeente, crossroads of europoort misschien?

 23. Ja, dat klopt. Zie ook mijn reactie op goedgelovig. Het beste, Bram!

 24. PS: ik was lid van een Pinkstergemeente en ga nu naar een Evangelische. Beetje nieuwsgierig, maar waar woon je nu met je gezinnetje; nog in de Randstad of op de Veluwe :)?

 25. Ha, wij zitten ook in de stad van nachtburgemeester Jules Deelder…

 26. Dus ook in Rotterdam; leuk zeg. Ik ga jullie zeker een keer uitnodigen, zoals ik beloofd heb.

 27. Prima, je weet me te vinden…

 28. Ik denk wel dat er een God is, maar dat we niet moeten proveren om hem te omschrijven, want we weten gewoon te wieinig of niets. Ik denk dat je God alleen kunt ervaren en dat kan voor iedereen anders zijn.

  Kerken hebben God als het ware gevangen en in een beeld gegoten en daarmee beperkt. Als ik om me heen kijk ervaar ik een gevoel van verwondeing over de vele mooie dingen in de schepping. Kerkleiders zijn er opuit om ook de mens te beperken door regeltjes te maken en door mensen bang te maken.

  Ik weet niet of kerkleden zich direct beter voelen, ofdat ze onbewust blij zijn dat ZIJ niet hoeven te zoeken naar waarheid, er is immers al voor hun gezocht?

  Maar een mens hoort geen kuddedier te zijn maar zijn eigen weg vinden, zoals het grote schaap uit het Thomasevangelie uit de Nag Hammadikruik.

  Uitspraak van Einstein: “De mooiste emotie die wij kunnen ervaren, is die van het mysterie.
  Het is de meest wezenlijke emotie die aan de wieg van alle ware kunst en wetenschap staat.
  Degene voor wie deze emotie een vreemdeling is, die zich niet langer kan verwonderen en kan laten meesleuren door ontzag is zo goed als dood, een uitgeblazen kaars.
  Om te beseffen dat er achter alles wat ervaren kan worden, iets is waar we met ons verstand niet bij kunnen, waarvan de schoonheid ons slechts indirect bereikt: dat is religie.
  In die zin, en alleen in die zin, ben ik een diep religieus mens.”

 29. Ha Annette,
  Ja, iedereen heeft het over “god”, maar met dat woord kunnen mensen nogal verschillende dingen bedoelen.

  Jij stelt dat het mogelijk is om god te ervaren en dat dat voor iedereen anders kan zijn. Maar wat betekent dat precies? Is god iets als vrede of harmonie, een gevoel dat je kan ervaren? Of de emotie van verwondering zoals Einstein zegt?

  In dat geval vraag ik me af waarom je hiervoor het woordje god zou willen gebruiken dat vooral misverstanden op zal roepen.

  Of bedoel je toch te zeggen dat god een soort persoon is? Al dan niet schepper? Dan heb jij toch ook een beeld van god en daarmee al het begin van een omschrijving?

 30. Ik denk dat ik het woord god gebruik omdat dat ik dat zo geleerd heb. Maar ik leerde dat het een man is, want we zijn naar zijn beeld geschapen enz.
  Dat beeld heb ik laten varen, maar de naam gebruik ik nog steeds, ik heb er niet over nagedacht hoe ik het anders zou noemen. Het Al, het Bovennatuurlijke, het blijven benamingen.

  Maar met beeld of naam beperk je het wel.
  Voor mij is God (ik blijf het maar even zo noemen) inderdaad dat gevoel van rust, vrede en harmonie.
  Niet dat ik dat doorlopend heb, want een mens rent zich nogal eens zelf voorbij. Maar soms/vaak in de natuur of ook rustig bij de open haard, dan krijg ik een overweldigend gevoel van Alles is goed. Helemaal onder woorden brengen kan ik het ook niet. Maar ook tijdens verdriet kun je die rust hebben.

  Ik denk wel dat er meer is, maar dat benoemen door mensen die het ook niet weten dat gaat me gewoon te ver. Ik wacht gewoon af en laat me verrassen.

  Overigens vind ik jou blog heel mooi. De bijbel intrigeert mij nog steeds, maar neem die ook niet letterlijk. Jammer dat er zoveel is geknoeid. Ik ben wel geïnterresseerd in de Nag Hammadi. Erg apart.

 31. Ha annette,
  Dat gevoel van vrede, rust, harmonie, verwondering… dat ken ik ook wel. Ik ben er alleen niet van overtuigd dat ik dat toe moet schrijven aan een god als zijnde een persoon of kracht extern van mij.

  Als je de bijbel en andere religieuze geschriften ziet als menselijke weerslag van dergelijke ervaringen, dan zijn ze zeker nog waardevol en interessant. Om niet te zeggen dat ik bijbel als ongelovige een stuk intrigerender vind dan als gelovige 😉 Maar dat betekent wel dat het persoonlijke verhalen zijn en dat de verhalen ideeën in bijvoorbeeld de bijbel niet te veralgemeniseren zijn.

  Precies dat wat kerken wel doen: er een systeem van maken en dat algemeen geldende waarheid noemen. Niemand komt tot god dan via Jezus en zo. En het paradoxale is dat je dan juist scheiding gaat aanbrengen tussen mensen als in gelovigen en niet-gelovigen. Het tegenovergestelde van de ervaring van rust en vrede en verwondering waar het min of meer mee begonnen is…

  Nag Hammadi wil ik ook nog wel eens aan beginnen, Thomas is best interessant. Misschien is dit ook wel interessant voor je: http://gegrammena.wordpress.com/2011/12/27/roelof-van-den-broek-over-gnosis-in-de-oudheid-56/

 32. Annette,
  Inmiddels is de serie voltooid en kun je hier een overzicht vinden voor alle posts over het boek:
  http://gegrammena.wordpress.com/2012/01/02/boekbespreking-roelof-van-den-broek-gnosis-in-de-oudheid-overzicht/

 33. Dank je wel, Bram.
  Lijkt me heel interessant.
  Goed wat je schreef: En het paradoxale is dat je dan juist scheiding gaat aanbrengen tussen mensen als in gelovigen en niet-gelovigen.
  En dat is zo. Mooi in het Thomas evangelie is logion 4

  Jezus zei:
  Een man, oud van dagen, zal niet aarzelen
  om een klein kind van zeven dagen oud,
  te vragen naar de plaats van het leven,
  en hij zal leven.
  Want vele eersten zullen de laatsten zijn,
  en zij zullen één zijn.

  Anders dan in de bijbel waarin de mens moet worden als een kind staat hier een kind van 7 dagen.
  Uitgaande van een Joodse Jezus, wijst hij op de besnijdenis van jongetjes met 8 dagen. Op het moment dat een kind is besneden, hoort het ergens bij en krijg je WIJ en ZIJ. Een kind van 7 dagen hoort nog nergens bij en dus overal. Je kunt dus het kind in je, of je hart volgen. De wereld wordt groter en je kunt meer lezen.

 34. Dank je, het wordt weer eens tijd om Thomas te herlezen zie ik wel.

 35. @Annette: Ja, bedankt! Een mooi citaat! Goede duiding ook. In feite komt die oude man (die voor de dood staat) weer op het punt uit waar het zevendaagse kind (nog) in verkeert. En daarin zijn ze een. Wel tragisch als dat inzicht alleen aan het eind van je leven doorbreekt!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: