4 reacties

De urim en de thummim

Wederom een stukje bijbelkennis. Voor eerdere afleveringen zie hier. Deze keer gaan we het hebben over de urim en de thummim. In ieder geval voor degenen die de statenvertaling nog lezen. De NBV heeft het over de orakelstenen. In tegenstelling tot de ark en de stenen tafelen zijn de urim en de thummim niet echt bekend geworden onder het huidige christelijke publiek. Geheel ten onrechte natuurlijk, want met de urim en de thummim kun je contact leggen met god, en wie wil dat nu niet?

David en Saul

Vooral in Samuël 1 en 2 spelen de urim en de thummim een grote rol. Niet geheel toevallig behoren deze verhalen volgens Vriezen tot de oudste van het hele oude testament. Dus ouder dan de meeste verhalen uit bijvoorbeeld de pentateuch, ondanks dat die verhalen zich chronologisch eerder afspelen.

Hier vinden we ook het duidelijkste voorbeeld van hoe de urim en de thummim hebben gewerkt, namelijik 1 Samuel 14:36-43. Wat er is gebeurd is het volgende, er is weer eens oorlog tussen de Israëlieten en de Filistijnen. Deze keer wint Israel, en dan doet Saul aan god de belofte dat niemand zal eten totdat het avond is (zodat ze zo veel mogelijk Filistijnen kunnen doden). Maar Jonatan heeft wel een likje honing genomen, juist om kracht te krijgen om nog meer Filistijnen te kunnen doden. Dan gebeurt het volgende:

36 Later die avond zei Saul: ‘Laten we vannacht de Filistijnen achternagaan en ze bestoken tot de morgen aanbreekt. Niet één zullen we er in leven laten.’ ‘Wat u maar wilt,’ zeiden de soldaten, maar de priester zei: ‘Laten we ons eerst tot God wenden.’ 37 Saul raadpleegde God en vroeg: ‘Zal ik de Filistijnen achternagaan? Zult u ze aan Israël uitleveren?’ Maar deze keer gaf God geen antwoord.38 Toen zei Saul: ‘Laat alle aanvoerders aantreden en laten we uitzoeken wat voor zonde vandaag is begaan. 39 Zo waar de HEER leeft, de redder van Israël, al is mijn eigen zoon Jonatan de schuldige, sterven zal hij!’ Maar niemand gaf antwoord. 40 Toen zei hij tegen de Israëlieten: ‘Jullie gaan aan de ene kant staan, en ik en mijn zoon Jonatan aan de andere kant.’ ‘Zoals u wilt,’ zeiden de soldaten. 41 En Saul vroeg de HEER: ‘God van Israël, breng de waarheid aan het licht!’ Jonatan en Saul werden aangewezen; de soldaten gingen vrijuit. 42 Toen zei Saul: ‘Werp het lot tussen mij en mijn zoon Jonatan.’ En Jonatan werd aangewezen. 43 ‘Zeg op, wat heb je gedaan?’ vroeg Saul. Jonatan vertelde dat hij inderdaad met de punt van zijn stok wat honing had geproefd en zei: ‘Ik ben bereid te sterven.’

We leren hier dus dat we met de urim en de thummim antwoord kunnen krijgen op ja/nee vragen. Daarnaast is het ook mogelijk dat er geen antwoord komt. Aangezien urim en thummim beiden een meervoudsvorm zijn wordt er wel gesuggereerd dat je met beiden een antwoord kunt krijgen, en dat als de antwoorden overeenkomen god heeft gesproken, en als ze niet overeenkomen dan antwoordt god dus blijkbaar niet.

Wat ook opvalt is dat de urim en de thummim hier niet bij naam worden genoemd. Hoe weten we dan dat het hier over de urim en de thummim gaat? Onder andere vanwege 1 Samuel 28:6 (deze keer de statenvertaling om begrijpelijke reden)

En Saul vraagde den HEERE; maar de HEERE antwoordde hem niet; noch door dromen, noch door de urim, noch door de profeten.

Dit vertelt ons dus dat Saul wel degelijk beschikte over urim en thummin en dat hij op dat moment geen antwoord kreeg, net zoals we ook al eerder zagen.

De efod

De andere reden is de efod. Die wordt in de bijbel voor het eerst genoemd in Exodus 28 waar het maken van de hogepriesterkleding wordt beschreven. Onderdeel daarvan is de efod, waarschijnlijk een soort schort. En in die schort zat, je raad het al:

30 Leg in de borsttas de twee orakelstenen, zodat Aäron ze op zijn hart draagt wanneer hij voor de HEER verschijnt; in de tegenwoordigheid van de HEER moet hij de stenen voor de orakels over de Israëlieten altijd op zijn hart dragen.

en de borsttas was weer onderdeel van de efod.

Waarom is dit belangrijk? Omdat David op een gegeven moment hongerig is en van de priester Achimelech de toonbroden te eten krijgt (en dus niet van Abjatar, zoals Jezus dacht). Maar Saul krijgt dit te horen en laat Achimelech doden. Zijn zoon, Abjatar, vlucht vervolgens naar David toe, en neemt de efod mee.

En het geschiedde, toen Abjathar, de zoon van Achimélech, tot David vluchtte naar Kehíla, dat hij afkwam met den efod in zijn hand.

Vanaf dat moment zien (in alle eerlijkheid ook al een aantal keer daarvoor, maar daarna wordt het zeker meer) we dat David constant god raadpleegt of hij iets wel of niet moet doen. Steeds weer vraag hij een ja/nee vraag. En een aantal keer lezen we dat hij Abjater met de efod (het priestergewaad volgens de NBV) laat komen en vervolgens zijn vraag stelt aan god.

Ezra en Nehemia

In Ezra (2:63) en Nehemia (7:65), die beiden feitelijk hetzelfde vers zijn, komen we de urim en de thummim nog een laatste keer tegen. Het gaat hier om de terugkeer uit de ballingschap. Van een zekere familie kunnen ze in de administratie niet terug vonden of het wel echt Joden zijn, en dus mochten ze niet van de offergaven eten tot er een priester uitspraak heeft gedaan met behulp van onze urim en thummim.

Conclusie

Niemand weet precies wat de urim en de thummim waren. Wel weten wat hun functie was, je kon ze gebruiken om een antwoord van god te krijgen op ja/nee vragen. In de ontwikkeling van het Jodendom/Christendom vormen ze een heel vroeg stadium. Toen was god nog niet de grote schepper van alles die na de dood nog over je zal oordelen, maar was god gewoon een bovennatuurlijk wezen die je kon helpen (of tegenwerken zoals Saul heeft meegemaakt). Een beetje vergelijkbaar met de Griekse goden misschien. En via deze magische voorwerpen kon je dus een direct antwoord krijgen op belangrijke vragen, zoals of je de komende veldslag wel gaat winnen.

Advertenties

4 reacties op “De urim en de thummim

  1. […] oktober 2010 Trackback from : De urim en de thummim « Bram van Dijk's Blog Klik hier om je antwoord te annuleren. NAME(verplicht) E-MAIL(verplicht) […]

  2. WIE ZEG NU WANNEER TERUG KOMT WANT ERSTAAT GESCHREVEN ALS EEN DIEF IN DE NACHT MAAR STAAN WIJ KLAAR OM jEZUS TE ONTVANGEN

  3. hmmm ik hou niet zo van censuur, maar je brengt me in de verleiding…

  4. […] Samuel behoren tot de oudste in de bijbel. En wat is het godsbeeld daar? Jahweh is een god die via magische stenen antwoord geeft op vragen, en waarvan de Israëlieten denken dat hij oorlogen voor ze zal winnen […]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: