13 reacties

De bijbel is waar?

Het eerste argument voor het christendom dat ik overtuigend vond dat we nader gaan bekijken is of de bijbel waar is. De logica leert dat de stelling “alle bijbelteksten zijn waar” kan worden ontkracht door één tegenvoorbeeld, ik heb er eerder vier gegeven toen ik het had over de goddelijke inspiratie van de bijbel. Nee, de bijbel is dus niet van (kaft tot kaft) waar.

Waarom wel?

Wat waren de redenen dat ik vroeger de bijbel wel als waar beschouwde? Dat is voor mij nu lastig om helemaal goed terug te halen, maar de volgende factoren hebben daar zeker aan bijgedragen:

 • ik kreeg aangeleerd dat de bijbel het woord van god is;
 • bijbelverhalen werden als geschiedenisverhalen verteld;
 • mijn hele omgeving was christelijk en nam de bijbel heel serieus;
 • de kinderbijbel harmoniseert tegenstrijdige verhalen, zodat tegenstrijdigheden ook bij het lezen van de bijbel zelf niet zo snel opvallen;
 • ook als ik tegenstrijdigheden of andere rare dingen tegenkwam, kwam dat door de menselijke factor of de tijd waarin het geschreven is, en betekende dat niet dat de rode draad door de bijbel niet waar was;
 • ik las de bijbel niet zo veel en kende dus voornamelijk de “canon binnen de canon”.

Een aantal sociale factoren dus, maar de laatste drie punten zijn interessanter.

Kinderbijbel- en kerktheologie

De kinderbijbel en de preken in de kerk hebben twee dingen gemeen. Ze presenteren de bijbel zonder tegenstrijdigheden, en alsof er een rode draad doorheen loopt. Zo blijken zowel bij kinderbijbelverhalen als in preken alle oudtestamentische verhalen naar Jezus te wijzen. Je kan je eigenlijk niet voorstellen dat er Joden zijn die het oude testament kennen en toch Jezus verwerpen.

Deze theologische bril heb je ook op als je zelf de bijbel leest. Doordat je die ophebt, lijken alle verhalen min of meer in die theologische visie te passen. Zo is de slang in het paradijs natuurlijk Satan, ook al heeft genesis 3 het over een gewone slang. Het idee dat er een rode draad door de bijbel loopt, en die in de verhalen (proberen te) herkennen helpt ook om de bijbel als waar te zien.

Lees je bijbel, bid elke dag

Maar daarnaast las ik de bijbel weinig en dus ook selectief. Er bestaat een soort “canon binnen de canon”. Nergens werd dit mij meer duidelijk dan bij het lezen van Jesaja. Een heel lang boek waar maar weinig uit gelezen wordt, behalve hoofdstuk 9 en hoofdstuk 53. Maar lees je die stukken in context is de verwijzing naar Jezus opeens een stuk minder duidelijk.

De bijbel in zijn geheel lezen was voor mij sowieso een belangrijke factor in het verliezen van mijn geloof. Dit heb ik trouwens wel gedaan met drie boeken ernaast, want de bijbel los lezen kan vrij lastig zijn. Ik las steeds eerst een bijbelboek, en daarna de hoofdstukken over dat bijbelboek uit Unlocking the Bible van David Pawson, The New Testament van Bart Ehrman en The Old Testament van Michael Coogan. Davind Pawson is een (voormalig) dominee, Bart Ehrman en Micheal Coogan zijn beiden hoogleraar theologie en hun boeken worden gebruikt door eerstejaars theologiestudenten.

Keer op keer bleken de argumenten van Ehrman en Coogan overtuigender dan het verhaal van Pawson. De thora is niet door Mozes geschreven, maar ontstaan uit verschillende bronnen die elkaar vaak tegenspreken. Daniël is niet geschreven door Daniël zelf (zo die al bestaan heeft) tijdens de ballingschap, maar pas vlak voor de Makkabeese opstand. Dus de voorspellingen van Daniël zijn gewoon vertellingen van de geschiedenis die al gebeurd is. De verhalen over Jezus bevatten fictieve elementen en latere toevoegingen. Paulus preekte een religie over Jezus die niet overeenkwam met de religie van Jezus zelf.

Conclusie

Ik vind de bijbel een fascinerend boek, maar ik kwam door mijn studie tot een aantal conclusies:

 • er staan afschuwelijke verhalen in, bijvoorbeeld over god die opdracht geeft tot genocide;
 • veel bijbelauteurs zijn het niet met elkaar eens;
 • er is geen rode draad door de bijbel, de theologie werd in iedere periode aangepast aan de tijd;
 • er staan tegenstrijdigheden in de bijbel, dus fouten in de bijbel, dus de bijbel is niet waar;
 • het moet wel een hele vreemde god zijn die dit boek als zijn onfeilbare woord beschouwt.
Advertenties

13 reacties op “De bijbel is waar?

 1. interessant blog en heldere analyses. zou je op het punt van de bijbel nog wat verder in kunnen gaan? ik snap nog niet hoe je tot je conclusies komt nav je aangedragen argumenten.

  *God die opdracht geeft tot genocide is idd afschuwelijk. Nicht im Frage. Dit roept vragen bij mij op over het karakter van God. Niet over het al dan niet bestaan van God. Hoe is dat bij jou?
  *’veel bijbelauteurs zijn het niet met elkaar eens’. Wat bedoel je daarmee? Als ik het OT lees dan is volgens mij elke auteur het eens met Micha 6:8.
  Als ik het NT lees dan zie ik verschillende karakters schrijven over het werk en de persoon van Jezus. De auteurs van het NT vullen elkaar zodoende aan. De fameuze tegenstelling Jakobus en Paulus kun je a la Luther overkomen door Jakobus inferieur te noemen (‘een strooien brief’), maar Paulus & Jakobus konden het op persoonlijk vlak goed vinden met elkaar, dus hun theologieen zullen elkaar dan ook wel niet bijten, maar aanvullen, denk ik dan. In beide gevallen kom je niet tot de conclusie dat ze elkaar tegenspreken en dus irrelevant zijn. (zoals jouw conclusie doet vermoeden)
  Dus ik ben wel benieuwd naar jouw mening omtrent waar ze het niet over eens zijn met elkaar. En zouden die meningsverschillen verder gaan dan het samen zoeken naar de betekenis van Jezus’ leven voor ons leven?
  *’de theologie werd aangepast aan de tijd’ – theologen (Vriezen bv) hebben daar het concept ‘voortgaande openbaring’ voor geintroduceerd. Hoe sta jij daar tegenover?
  *je vierde conclusie begrijp ik niet zo. ‘De bijbel’ bestaat toch niet? Het is een verzameling boeken geschreven door verschillende schrijvers in een tijdsbestek van zo’n 1500 jaar. Hoe kan ‘de bijbel’ dan ‘niet waar’ zijn? Of bedoel je dat de verzameling boeken niet identiek is? Ja, nogal wiedes, zou ik denken.
  *zoek maar eens op ‘onfeilbaar’ bij biblija.net. Volgens mij is het in elk geval niet de God van de bijbel die de bijbel als onfeilbaar beschouwd. Beetje flauwe laatste conclusie dus. Of vind je het moeilijk om het reformatorische gepraat te scheiden van hoe de bijbel over God spreekt?

 2. Ja, blogs zijn kort, en ik heb de neiging alles wat ik in anderhalf jaar heb ontdekt een paar korte berichtjes samen te vatten.

  Dus ik ben het met je eens dat de conclusies hier wat kort door de bocht zijn. Maar om op je specifieke vragen in te gaan.

  -“Veel bijbelauteurs zijn het niet met elkaar eens.” Hierbij denk ik meer aan pro (Leviticus, Deuteronomium, maar ook Jeremia en Ezechiël) of contra (veel minder, maar bijvoorbeeld Hosea 6:6) de tempel in het oude testament. Is er een hiernamaals (ps. 88 vs. Daniël 12) Maar ook in het nieuwe testament, waar bijvoorbeeld Matteüs 25:31-46 toch echt op behoudenis door werken zit, en Johannes en Paulus op behoudenis door geloof. Jakobus gebruikt gewoon een engere definitie van geloven, dus daar zie ik niet echt een tegenspraak met Paulus.

  -“Voortgaande openbaring”. Ja, dat is de oplossing voor veel tegenstrijdigheden. Maar de vraag is of het plausibeler is dat god langzaam aan steeds meer openbaart, of dat mensen hun religie aanpassen aan tijd waarin ze leven. Daarnaast kun je je afvragen waarom god pas na de dood van Jezus de behoudenis door geloof heeft geopenbaard, en Jezus zelf het vooral over ethische zaken had. (Volgens Johannes vond Jezus geloof in hem wel belangrijk, maar algemeen aanvaard is dat die uitspraken van Jezus niet historisch zijn.)

  -“De bijbel is niet waar”, akkoord, te kort door de bocht. Uitgangspunt is een beetje, als er zoveel aantoonbare onjuistheden in staan (al komt dat doordat sommige dingen ten tijde van het schrijven nog niet geopenbaard zijn), waarom zou ik de bijbel dan vertrouwen als ultieme waarheid of zo. Beter zou zijn om te zeggen: “Ik zie geen enkele reden om de bijbel als meer dan een menselijk boek te zien.”

  -“onfeilbaar”, wederom, de bijbel heeft een hoge status in reformatorische kerken, maar ook in 2 Timoteüs 3:16, al staat daar niet letterlijk “onfeilbaar”.

  -Laatste conclusie isinderdaad flauw, ik vond hem tijdens het schrijven wel grappig;-). Maar punt is, als god inderdaad invloed heeft gehad op de bijbel, waarom heeft hij dan niet de meest simpele fouten en tegenstrijdigheden eruit gehaald? En op die vraag weet ik geen bevredigend antwoord.

 3. […] 10, 2010 De vorige keer dat ik het over de bijbel had trok ik een aantal conclusies zonder die erg goed te onderbouwen. […]

 4. […] 15, 2010 Nu voor de derde keer wat  ideeën over de waarheid van de bijbel. De eerste keer heb ik uitgelegd welke factoren meespeelden in het feit dat ik vroeger geloofde dat de bijbel waar […]

 5. Yo,

  Het is een lange tijd geleden dat ik op deze blog had gekeken, dus ik heb een avondje bijlezen erop zitten 🙂 Op vrijwel alles wat ik las heb ik geen antwoord en ben ik blij dat ik zulke knappe broers, een vader, en vrienden/kennissen van mn broers heb die hier zeer wezenlijke discussies (kunnen) voeren 🙂

  Op de laatste vraag die je stelt “als god inderdaad invloed heeft gehad op de bijbel, waarom heeft hij dan niet de meest simpele fouten en tegenstrijdigheden eruit gehaald?” heb ik wel wat gedachtes (ik zeg niet dat het dé antwoorden zijn) die ik met je kan delen:

  1. om te voorkomen dat geloven een zaak van theologie of van theologen werd. Als de bijbel inderdaad het enige, zuivere woord van God is, dan zou dat nogal lullig en discriminerend zijn voor dyslectische en analfabetische mensen, om maar te zwijgen over mensen die geen bijbel hebben. Daar het NT duidelijk maakt dat voor God iedereen gelijk is (laten we het maar even niet hebben over de tegenstelling karakter God in het OT karakter God in het NT), zou dat niet kunnen kloppen.

  2. als God wel de bijbel zou willen redigeren, waarom zou hij dan niet een aardbeving zoals die in Haiti tegenhouden (overigens zou het heel goed kunnen dat God miljoenen soortgelijke aardbevingen en ander leed heeft tegengehouden…we zouden dat simpelweg nooit kunnen weten :)), of dat 30.000 kinderen elke dag sterven vanwege de honger, of dat er een Groningse studente is verbrand, of dat er zoveel bejaarden extreem eenzaam zijn in Nederland…is dat eerste echt zoveel belangrijker dan die andere dingen?

  3. omdat geloven niet enkel een kwestie is van of het waar is of niet. Ik weet dat dat ingaat tegen hoe jij in het (on)geloof staat, maar ik denk dat het belangrijkste dat we als mensen gekregen hebben onze vrijheid/autonomie is. Femke Halsema zei in het Veritas forum dat een van de belangrijkste rechten die we de afgelopen decennia hebben gekregen in Nederland het recht om te scheiden is; en ik kan eerlijk gezegd niet anders dan het met haar eens zijn, ongeacht hoezeer ik ook de negatieve gevolgen van scheiden onderken. Maar zo zie ik het ook met God: als we niet om Zijn bestaan heen zouden kunnen, hoe zou het dan zitten met onze vrijheid?

  4. Om dezelfde reden waarom de profetieen van Jontue niet 100% correct waren: Wanneer God wel ingrijpt in deze wereld is het door onvolkomen mensen, die ook maar gebruikt kunnen worden door God voor zover ze dat zelf willen en kunnen. Dat het niet 100% correct is betekent echter niet meteen dat het dan dus volledig incorrect is.

  Overigens kan ik me nog goed herinneren dat ik in discussies over het geloof op de gothic fora toen ik 17 was zelf nog erg sterk vasthield aan de onfeilbaarheid van de bijbel. Ik had jouw blogs toen niet moeten lezen want dan was ik zeker mijn geloof kwijtgeraakt, terwijl ik ze nu stukken beter kan nuanceren. Wat dat betreft ben ik het dus met je eens (maar nu verwijs ik naar andere blogs) dat er een gigantische discrepantie zit in dat voorgangers lang niet alles preken wat ze weten en zodoende het gepeupel in onwetendheid houden, maar ik denk dat het beter is dan het alternatief..

 6. Hans,

  Ik moet zeggen dat 1 en 2 mijns inziens meer argumenten zijn dat er helemaal geen goddelijke openbaring in de bijbel zit. Als god inderdaad zijn boodschap niet alleen aan alfabeten geeft, waarom zou er dan überhaupt een boodschap van god in de bijbel zitten?

  En als je zegt dat gods prioriteit eerder ligt bij het bestrijden van het kwaad, weet ik ook niet of je een probleem oplost, of dat je een nieuw blikje wormen opent. Zie ook de discussie tussen jw en mij hier.

  Eerst even punt 4. Ik ben het met je eens dat iets niet 100% waar hoeft te zijn, maar in het geval van de bijbel heb ik het idee dat het percentage zo ver beneden de 100% komt te liggen dat het basisvertrouwen dat alles ten diepste wel klopt bij mij in ieder geval helemaal weg is.

  Maar dan punt 3. Jij zegt: “als we niet om Zijn bestaan heen zouden kunnen, hoe zou het dan zitten met onze vrijheid?”. Is dat niet hetzelfde als: “als we niet om het bestaan van mensen/fietsen/bacteriën heen zouden kunnen, hoe zou het dan zitten met onze vrijheid?”

  Er zijn massa’s dingen waar ik niet om heen kan, beperkt mij dat in mijn vrijheid? Ja, ik kan er niet meer voor kiezen om een verkoudheid als demonische bezetenheid te zien. Is dat erg? Mijns inziens niet.

  Er blijft trouwens nog altijd vrijheid over. Ik geloof in het bestaan van meer dan 3 miljard vrouwen, toch is er maar 1 waar ik voor heb gekozen. De werkelijke vrije keuze is niet of je gelooft of god bestaat, maar of je de god waar je in gelooft wil dienen.

  Hans :
  Overigens kan ik me nog goed herinneren dat ik in discussies over het geloof op de gothic fora toen ik 17 was zelf nog erg sterk vasthield aan de onfeilbaarheid van de bijbel. Ik had jouw blogs toen niet moeten lezen want dan was ik zeker mijn geloof kwijtgeraakt, terwijl ik ze nu stukken beter kan nuanceren. Wat dat betreft ben ik het dus met je eens (maar nu verwijs ik naar andere blogs) dat er een gigantische discrepantie zit in dat voorgangers lang niet alles preken wat ze weten en zodoende het gepeupel in onwetendheid houden, maar ik denk dat het beter is dan het alternatief.

  Interessant, dit roept bij mij wel een heel aantal vragen op:
  Wat is er precies veranderd in jouw geloof? Hoe is dat gebeurd? Heb je door bepaalde ervaringen meer vertrouwen in god gekregen?
  Wat kun je nu eigenlijk precies nuanceren?
  En over wat dominees weten en preken: wat is er gebeurd met “de waarheid zal u bevrijden” (joh. 8:32)? Heeft de kerk dan echt iets te verbergen? Moeten we het “gepeupel” domhouden totdat ze hun eigen godservaringen hebben gehad? Wat is precies het alternatief waar je op doelt?

 7. Heya,
  Sorry voor de late reactie, had een nogal vol weekend. Maarreuhm, veel om op te reageren..misschien komt het zo ongeveer allemaal wel neer op de vraag omtrent vrijheid en waarom God zichzelf niet zou openbaren zodat we er niet omheen kunnen. Maar ik vind het dan wel erg grappig dat je zegt:

  [q]”De werkelijke vrije keuze is niet of je gelooft of god bestaat, maar of je de god waar je in gelooft wil dienen.”[/q]
  Want ik ben het hierin helemaal met je eens: liefde (even ervanuit gaande dat God liefde is) kan je niet loszien van keuze, vandaar dat de vergelijking met het bestaan van een fiets volgens mij ook niet opgaat. Maar als de werkelijke vrije keus draait om of je God wel of niet wil dienen en de vraag of God nou wel of niet 100% zeker bestaat er niet of minder toe doet, geeft dat dan niet aan dat de zoektocht naar wat is waar van ondergeschikt belang is?

  Ik heb mezelf in jouw hele zoeken ook afgevraagd hoe het kan dat ik nu zelf makkelijker met die vragen om kan gaan dan vroeger. Het antwoord zit m erin dat ik inmiddels dusdanig veel van God heb ervaren en heb meegemaakt, dat ik er niet meer omheen kan dan dat ik zeker weet dat Hij leeft en met mij persoonlijk betrokken is. Hoe meer ik dat ervaar en weet, hoe minder belangrijk ik veel van die andere vragen begin te vinden. Als jij weet dat je vrouw van je houdt, dan maakt het toch niet wanneer je van allemaal mensen om je heen hoort dat ze regelmatig ook met andere mannen een drankje doet in de stad of daarmee in de bios zit? Wat zij ook denken, jij kent haar beter, en ook al weet je niet precies hoe het zit met die gasten en die drankjes, wat je wel weet is dat ze onvoorwaardelijk van je houdt en je nooit zal bedriegen.

  Dat je basisvertrouwen weg is snap ik gegeven wat je allemaal zegt, en ik vind je zoektocht echt onwijs knap en bijzonder, en bewonder je erom 🙂 Ook merk ik dat het mij aan het denken zet, en ik wil niet naief zijn in mn geloof. Wat ik me nou echter afvraag is: je lijkt momenteel vooral de dingen te zien die niet kloppen en daardoor allemaal beren op de weg. Maar zijn er nog dingen die volgens jou wel kloppen? Die wel erop lijken te duiden dat God bestaat, of dat Jezus goddelijk was? Oftewel: ben je vooral gericht op falsifieren, of probeer je soms ook nog de materie van een andere kant te bekijken?

  Wat betreft
  [q]wat is er gebeurd met “de waarheid zal u bevrijden” (joh. 8:32)? Heeft de kerk dan echt iets te verbergen? Moeten we het “gepeupel” domhouden totdat ze hun eigen godservaringen hebben gehad? Wat is precies het alternatief waar je op doelt?[/q]
  Zoals ik het zie is het ‘probleem’ dat lang niet iedereen cognitief evenveel kan hebben. Niet iedereen heeft universiteit gedaan, niet iedereen heeft geleerd dat er ook iets anders is als zwart of wit..sterker nog, ik durf te stellen dat de meesten zouden denken dat als er iets mis is in de bijbel, dat dan meteen de hele bijbel overboord moet. Ik denk dat dat is wat er gebeurd wanneer het alternatief wordt gepredikt, namelijk dat de bijbel niet het onfeilbare woord van God is zoals veel mensen hem interpreteren. Bij mij heeft dat tijd gekost voordat ik dat kon inzien, en ik ben dan iemand die tijdens zijn opleidingen voldoende heeft geleerd om niet zwart/wit te denken.
  Je bent echt redelijk uniek Bram met je vermogen om zelfstandig te denken! Heel veel mensen kunnen dat maar tot beperkte mate..ik moet denken aan de fasen van ethische ontwikkelijk van Kohlberg; pas in stadium 5 en 6 zijn mensen zelfstandig in staat om na te denken over wat goed is en wat fout. In stadium 4 hebben ze (gelukkig) anderen die hen helpen (de wet?! :)), maar de meeste mensen blijven hangen in stadium 3…

  Wanneer we dat nou combineren met het eerder gezegde, namelijk dat het kiezen voor en kennen van (de liefde van) God belangrijker is dan het begrijpen ervan, en wanneer we daarnaast het erover eens zijn dat focussen op het laatste het kiezen en kennen moeilijker kan maken; volgt daar dan niet uit dat voorgangers er juist aan doen wanneer ze vooral in hun preken dat eerste proberen door te laten klinken? Ik ben het helemaal met je eens dat ze het eerste zoveel mogelijk zouden moeten doen zonder het tweede te laten, maar gegeven de verkeerde keuzes die de kerk en theologen vroeger hebben gemaakt (door oa. de bijbel het onfeilbare Woord van God te maken) hebben we nu met een realiteit te maken waarbij we vaak het eerste niet met het tweede meer kunnen combineren. Want als we nu het tweede gaan preken dan krijg je dat veel mensen dat – gegeven hun stadium 3 en 4 denken – niet kunnen verenigen met het eerste…

 8. Hee Hans,

  Hans :
  Maar als de werkelijke vrije keus draait om of je God wel of niet wil dienen en de vraag of God nou wel of niet 100% zeker bestaat er niet of minder toe doet, geeft dat dan niet aan dat de zoektocht naar wat is waar van ondergeschikt belang is?

  Nee, mijns inziens niet. Juist als het gaat om een god die je wil dienen, waar je leiding van verwacht, waar je een relatie mee wilt hebben, juist dan lijkt het mij belangrijk dat god bestaat, dat god inderdaad een relatie met mensen wil hebben, specifiek zelfs met mij, dat god mij zo hier en daar al dan niet heel subtiel in een bepaalde richting duwt.

  Juist als je een relatie met god wilt hebben wil je meer over hem(/haar/het) te weten komen. En meer te weten komen is waarheid zoeken.

  Als je een relatie hebt met een mens wil je toch ook eerst de feiten weten (waar opgegroeid, wat zijn hobbies en denkbeelden van die persoon enz.)

  Hans :
  Oftewel: ben je vooral gericht op falsifieren, of probeer je soms ook nog de materie van een andere kant te bekijken?

  Ik probeer zo objectief mogelijk te zijn, alhoewel volkomen objectiviteit natuurlijk onmogelijk is. Momenteel lees ik “de god die is: waar om ik geen atheïst ben” van Ouweneel, zegt dat genoeg?

  Over de kerken snap ik je punt. Het is wel zo democratisch om je boodschap af te stemmen op de meerderheid. Alhoewel dit ook enigszins despotisch denken wat het beste is voor de meerderheid. Maar gegeven dat er linksom of rechtsom mensen afvallen (nu ik en andere mensen die het gevoel hebben dom gehouden te worden door de kerk) denk ik dat het op langere termijn het beste is om open en eerlijk over de waarheid te zijn.

 9. Haha grappig, ik vroeg me toevallig gisteren af wat je van dat boek zou vinden, dus laat het me/ons weten wanneer je het uit hebt!

  En we kunnen elkaar helemaal vinden dan in dat het op lange termijn zeker het beste is om open en eerlijk over de waarheid te zijn 🙂

  Wat betreft het waarheid zoeken in een relatie: Natuurlijk is een belangrijk onderdeel van een relatie het zoeken van waarheid. Maar voor mij niet het belangrijkste. Belangrijker is het wat mij betreft om mijn gaven en talenten zo goed mogelijk in te zetten en om op die manier het leven te leiden wat ik denk wat God van me vraagt. In de tussentijd helpt de belofte dat het kennen eens volledig zal zijn (1 Korinthe 13) om te kunnen leven met dat bepaalde waarheidsvragen in dit leven niet beantwoord zullen worden. Al is dat zeker niet altijd even bevredigend..

 10. Hans,
  Heb jij Ouweneel zelf ook gelezen?
  Tot zover (ik ben bijna op de helft geloof ik) ben ik nog niet overtuigd, en maakt hij wel een paar zeer aanvechtbare statements. Maar ik zal er nog eens een blog aan wijden.

  Nogmaals waarheid vs. relatie. Dit heb ik helemaal aan het begin van mijn blog al geprobeerd duidelijk te maken, zie: https://bramvandijk.wordpress.com/2009/12/25/wat-is-geloven/

  Het komt hierop neer. Ik ben het met je eens dat de relatie voor christenen belangrijker is dan de waarheid. Dus ja, ik ga voorbij aan de relatie, en ja, daarmee laat ik het grootste gedeelte van het christenzijn links liggen.

  Maar mijn punt is het volgende:
  Zonder overtuigd te zijn van de waarheid is een relatie onmogelijk. Het is een eerste basisstap die noodzakelijk is om het vervolg af te lopen. Dit is het fundament waar de relatie op gebouwd is.

 11. De advocaat van de duivel

  Laatst had ik een ideetje voor een pol: Hoeveel christenen zouden er geloven als er geen HEL was? Dat leek me een interessante vraag. Ik zie veel mensen in de kerk zitten. Er mensen die zich misleiden door zich te warmen aan de leifde van Jezus, terwijl ze iedereen in de kerk het leven zuur maken die het niet met hen eens is. Sommigen doen net of het een club is. Zoals in dat liedje: ‘She loves Jezus and horses too.’ Anderen zitten er alsof ze er komen om punten te scoren. ‘Hoeveel keer ga jij eigenlijk?’, vragen ze aan elkaar. De een voelt zich zekerder, omdat hij een keertje per zondag meer gaat. Beiden hadden misschien wel liever iets anders gedaan. Vooral als de dominee zegt: ‘Je zit niet in de kerk omdat het leuk moet zijn of zo.’ Maar waarom dan wel? De dominee zegt dat je zo in de hemel komt. En in sommige kerken zegt hij het inderdaad ook nog wel eens: ‘Als je niet naar de kerk gaat, kom je in de hel.’ Die kerken zijn in mijn optiek het eerlijkst. Christenen zijn diep in hun hart bang. Heel bang voor de HEL.

  Veel christen zijn christen uit angst?
  Christendom is in wezen een angstreligie, alhoewel de liefde centraal staat. Toch zou de volmaakte liefde die angst verdrijven. Wie goed leest, ziet dat de Bijbel vanaf de eerste tot de laatste bladzijde vol staat met bedreigingen. Er gebeuren inderdaad de vreselijkste dingen (hoe kun je zeggen dat dat niet imfrage is). Moordpartijen, slachtpartijen, ook door een zeker koning David die door God ophanden gedragen wordt. De hele bijbel staat er vol van, waardoor het best eens zo kan zijn dat mensen het zekere voor het onzekere nemen. Zaken die IN FEITE ONAANVAARDBAAR zijn worden daardoor aanvaardbaar alsof HET DE NORMAALSTE ZAAK van de wereld betrof. Het immers de waarheid? O wee als je daar wat van zegt. Meestal gaan dan alle stekels overeind staan.

  Vanuit dit gegeven een paar zaken waar de gemiddelde christen niet over mag nadenken van zichzelf:

  Waarom is er de hel?
  De gemiddelde christen weet het antwoord wel. De hel is voor de ongelovigen. Maar ook voor de duivel en zijn engelen. Maar omdat zij geloven, gaan ze niet naar de hel. Er wordt hen een zogenaamde keuze voor gehouden, die geen keuze is. Wie kan kiezen uit doen wat de bijbel zegt of de hel, luistert natuurlijk voor alle zekerheid liever naar de bijbel. Wat ze vaak niet doorhebben is dat dit een manipulatieve bedreiging aan het adres van henzelf is. Het is namelijk geen keuze.

  Waarom al die bedreigingen?
  Het antwoord is eenvoudig: anders lopen de mensen weg.

  Waarom is de bijbel is in het begin vervalst?
  Vandaag de dag zitten we met verschillende soorten handschriften. Alhoewel er mensen zijn die zeggen dat dit over fouten in de marge gaat, zijn sommige verschilen van zeer wezenlijke aard. Eén van deze geschriften is de Textus Receptus. Deze zogenoemde ‘algemeen aanvaarde tekst’ zit goed in elkaar. Toch zijn er ook nog geschiften van vroeger datum, die m.i. hier en daar in de vergelijking tegenstellingen laten zien in de teksten. Een theorie kan zijn dat de TR werd overgenomen van geschriften die nog ouder zijn, maar verloren zijn gegaan. Waar bleven de originelen? Als er een God is die waakt over zijn woord, hoe kon hij toelaten dat mensen zijn woord vervalsten of verkeerd overschreven? Mensen zijn in verwarring over de waarheid. Als de bijbel een goddelijk boek was, hadden mensen er niet aan kunnen rommelen.

  Is de bijbel in feite een zichzelf corrigerend boek?
  Bijbelschrijvers werden door elkaar geïnspireerd, degenen die iets anders schreven hebben de canon niet bereikt. Later zijn hebben nieuwe schiftingen plaatsgevonden. De apocriefe boeken bijvoorbeeld hebbende canon niet gehaald, alhoewel de leerlingen van Jezus natuurlijk wel een duidelijk beeld hadden wat erbij hoorde ene wat niet. Dat is natuurlijk niet uiteindelijk tijdens de concilie van Nicea besloten. Alles is begonnen met een zeer kundig man, Mozes, die heel goed begreep hoe je een volk zover kon krijgen dat ze luisterden. Veel van wat hij schreef, moeten we maar aannemen. Tegelijkertijd legde hij de basis voor de Bijbel. Hij begreep terdege dat degene die een godheid achter zich plaatst meer kans heeft dat de mensen naar hem luisteren. De eerste keer dat hij optrad om zijn volk te redden, was die kennis nog niet bij hem aanwezig. Hij plaatste zichzelf in een zeer ondergeschikte rol, wat hem zeer geloofwaardig maakte. De tweede keer deed hij dat beter, om het nooit meer te vergeten. Hij ging zelfs zover, dat hij voor het land de scepter uit handen gaf aan zijn adjudant. Met zijn Egyptische wijsheid schreef hij de eerste boeken van de bijbel. Wat veel mensen niet weten, is dat bijbelschrijvers nogal eens leentjebuur speelden met andere schrijvers van oudheidkundige geschriften. En juist doordat de religie zo oud is, nemen mensen het vaker serieus.

  Is de Bijbel waar omdat het Joodse volk nog bestaat?
  De veronderstelling dat de bijbel waar is, wordt tevens gestaafd door het bestaan van het Joodse volk. Dit volk bestaat bijvoorbeeld nog steeds als natie, omdat hun wetten zeer moreel waren, in tegenstelling tot de volken om hen heen. Toch blijft het vreemd dat dit volk weer een land kreeg, maar dit is een gevolg van hun morele verleden en hun geloof vanuit de thora dat Israël hun land is. Ook hier weer: wat was er eerder, de kip of het ei? Ook hier komen we weer in een circel-redenering terecht. Dat dit volk een speciale rol in de geschiedenis speelt wordt versterkt door het idee dat zij massaal werden vervolgd omdat zij het volk van God zouden zijn. Maar in feite zijn mensen altijd jaloers op iedereen die succesvoller is dan zijzelf. En succesvol zijn de Joden, vooral omdat ze een neus voor handel hebben.

  Laat de bijbel mensen vooral wachten?
  De bijbel stelt uit, om vervolgens weer uit te stellen, laat beloftes voorbij gaan, pikt er te hooi en te gras uit wat vervuld zou zijn. Een profetie als Daniël bijvoorbeeld is over grote delen zo vaag geformuleerd, dat je er alle kanten mee uit kunt. Zaken waar Paulus over schrijft (het bestaan van een kerk die bestaat uit individuele niet-Joden, i.p.v. een kerk uit het Joodse volk plus de individuele niet-Joden), wordt zelfs in het OT niet geprofeteerd. Het is iets helemaal nieuws. Profetieën uit het OT daarentegen behoren een vervulling te krijgen, in het verleden of in de toekomst. Aan veel profetieën is een vervulling toegekend. Profetie geeft vaak geen details van tijd. Juist omdat de profetie in die zin zo vaag is, kun je er alle kanten mee uit. Wat een vervulling zou kunnen zijn, hoeft er geen te zijn. Ook in het OT waren er al mensen die doorkregen dat al die zogenaamde profetieën geen vervulling kregen, waar de profeten dan weer fel op reageerden, omdat zij wel geloofden dat er een God was die nooit een belofte brak. De profeten geven dan aan dat God vlak voor het oordeel niet meer sprak. Niet geheel toevallig zagen de profeten de wegvoering naderbij komen. Het waren mannen met een scherp verstand, die minder op het hier en nu waren gericht dan hun volksgenoten. Zij keken verder en terwijl zij meenden dat de aanval van zo’n volk een vergelding van God was, begonnen zij opnieuw te waarschuwen. Logischerwijs zonder succes, want hun volksgenoten waren anders afgestemd dan de individuele dwarsdenkers die zij waren. In feite streden zij voor hun de betrouwbaarheid van hun God. Er is steeds verder op door geborduurd op de geschriften, nooit onafhankelijk van elkaar. Op Jezus zijn veel profetieën toegepast. Er zijn nogal wat mensen die dit geen toeval vinden, maar dit gebeurde vooral door mensen die hem geloofden als hij zei wie hij was. Maar in feite was Jezus de man die op het juiste moment op de juiste plaatse was. Hij was ook het perfecte tegenbeeld van de toenmalige keizer, waarvan een opvolger als anti(in plaats van)-christus werd getekend. Wat dat betreft mag Jezus blij zijn dat Paulus er nog was. Er moet gezegd worden dat deze mensen beslist niet dom waren, maar uitermate intelligent. Maar Paulus was het die als enige de bijbel heeft afgeschreven en dat deed hij op zo’n unieke manier dat alles nu om geloof draait en dat elk tastbaar bewijs de ‘gelovige’ wordt onthouden. Alhoewel er vandaag de dag mensen zijn die alles weer willen voelen en zien, de nieuwe ‘profeten’. Iets wat bij Paulus overigens had afgedaan, omdat hij leerde dat de canon volledig was. Zijn leerstukken zijn overigens niet voor de poes, maar getuigen van een grote wijsheid en inzicht in de woorden van Jezus, maar ook van het OT. Wat dat betreft is de bijbel een meesterstuk. Geen boek lijkt zo geloofwaardig als de bijbel. Maar juist omdat er uiteindelijk niets te bewijzen valt, zijn mensen geneigd te denken dat het waar is. Alleen de tijd zal uitmaken of het waar was of dat alles uiteindelijk op menselijke ideeën was gebaseerd. Wie de bijbel echt gaat bestuderen moet uiteindelijk tot de conclusie komen dat er iets niet klopt. Wuif je dat naïef weg, of durf je dat onder ogen te zien (of hebben mensen voor niets hersenen gekregen?). Dat zal je geloof uiteindelijk verdiepen. Helaas zullen we altijd mensen zijn die dit soort redeneringen ongefundeerd zullen blijven tegenstaan, zonder er over na te denken.

  Gaatde Bijbel uit van een circel-redenering?
  De Bijbel is waar omdat God het zegt en God bestaat omdat de Bijbel het zegt. Dat klopt natuurlijk niet helemaal, want de schepping laten we in deze redenering buiten beschouwing. We zeggen dan: God bestaat omdat de schepping er is, en we weten uit de bijbel dat God die heeft geschapen. De Bijbel is waar omdat God het zegt en God bestaat omdat de Bijbel het zegt.

  Is de hel werkelijk beangstigend?
  De hel is in feite de dood 2.0. Was de dood was niet ‘krachtig’ genoeg om mensen te laten leven ‘zoals God het wilde’? (Of lees: zoals mensen dachten dat het goed was). Toch komt het me voor dat de opgeworpen angst voor de dood ook niet echt bleek te helpen. Moest de bedreiging nog erger worden? Op enkele OT teksten baseerde men de HEL, waar de kerk (door onbegrip) een eeuwig drama van heeft gemaakt, omdat ze de beelden letterlijk begon uit te leggen die profetisch-beeldend bedoeld waren. Wat zij niet zag, was dat de hel in feite als de definitieve vernietiging voor engelen was bedoeld. Want ongehoorzame engelen die geestelijk zijn kunnen niet sterven, maar worden uiteindelijk vernietigd. Volgens de bijbel zal het ontrouwe deel van de mensheid plus de opstandige engelen in dit vuur sterven. Dit paste prima in het plaatje van een algehele opstanding der doden, die in het OT opgeld deed. Onbewust was er een probleem ontstaan: want wat moest er dan gebeuren met het ongelovige deel van de mensheid (door de eeuwen heen) dat immers ook opstond? Juist, voor hen werd de hel in het leven geroepen. Zij zouden na hun opstanding – als was gebleken dat zij door-en-door-opstandig waren – weer vernietigd worden door de tweede dood. Zo was dat ook weer opgelost.

  Past de hemel nog wel in deze tijd?
  Van een beschrijving van de hemel hebben de bijbelschrijvers zich wijselijk onthouden. Hier en daar gebruikten ze wel beelden. Toch rijzen ook hier vragen als we bijvoorbeeld denken aan de opstanding en verheerlijking van Jezus. Wat moet Jezus bijvoorbeeld in de hemel met een verheerlijkt lichaam in een geestelijke wereld met geestelijke engelen nadat hij ten hemel opsteeg? Hij kan zich onzichtbaar maken voor menselijke ogen. Hij kan eten, maar moet hij dat ook? Is dit onverstandig te vragen, of moet we hier aannemen dat de hemel zo overweldigend onbegrijpelijk voor ons is dat het nooit in beelden uit te leggen zou zijn?

  Wie wil er regeren?
  Een ander dispuut is de hemelse toekomst. Volgens de bijbel is de hemel is een toekomst waarin de gelovigen (tijdelijk=1000 jaar) zullen regeren als koningen. (Het is mooi om te zien dat kinderen dit vaak wél willen). Het idee dat de Joodse natie eens zou regeren paste helemaal in het beeld van de godsnatie Israel, die tussen de grote volkeren om hen heen vaak het onderspit dierf. De macht en agressiviteit van die volkeren werd door de profeten gebruikt om hen een zogenaamd godsoordeel aan te kondigen (terwijl er vele volken in die tijd door Babel werden verplaatst en uit hun natuurlijke omgeving werden verwijderd. Ook de Assyriërs vielen heus niet alleen Israel aan. Vele volken zijn door hen onderworpen. Israel was daarin niet uniek. Wel is het begrijpelijk dat zij revanch wilden. Dit zouden zij ontvangen door niet terug te saan, maar zich te onderwerpen aan Gods wetten. Zo bekeken is de bijbelse lijn duidelijk: eens zullen de Joodse gelovigen (vanuit Joods oogpunt) de aarde regeren. Die lijn werd door Paulus doorgetrokken naar de heidenen die tot geloof kwamen: omdat Israel het koninkrijk afwees, zouden de gelovigen uit de heidenen dat koninkrijk ontvangen. Aan het eind der tijden zouden de gelovigen uit Israel zich bij hen voegen.

  Een toekomst zonder de vrouw?
  Vandaag zullen er maar weinig christenen zijn die daar naar uitkijken. De gemiddelde wereldburger heeft weinig behoefte om te regeren. Is dat ondankbaar? Maar stel nu eens dat het helemaal niet in u zit, dat u zo iets in de verste verte niet ambieert? Daarna zal alles bestaan uit een vrouwloze nieuwe hemel en aarde. Ook dat paste prima in de historische cultuur. Vandaag de dag kunnen wij dat iets moeilijker verdragen: wat is de aarde zonder vrouwen? In onze wereld zijn man en vrouw gelijkwaardig en we zouden niet zonder hen willen. Vreemd is het te bedenken dat christelijke vrouwen er blijkbaar helemaal geen moeite mee hebben om hun identiteit op te geven. De gelovigen zullen immers zijn als de engelen, wel als mannelijk aangesproken, maar toch man noch vrouw. Dat zijn zo wat puntjes die een doordachte discussie kunnen aanzwengelen (zonder gelijk met modder te gaan gooien).

  De bijbel volgt wel zeker een bepaalde lijn. Via Adam, Noach, Abraham als vader van de gelovigen, het volk Israel en de wetgeving, de komst van Jezus als Messias die de wet vervulde, de Joods-christelijke gemeente en de wet der vrijheid, de afwijzing van de Messias door Israel waardoor Jezus niet terug kwam (op pleitgrond van Petrus in Handeingen), de gemeente die geleidelijk werd gevormd door alle individuele gelovigen uit de niet-Joodse volken werd de tempel uiteindelijk verwoest, werd de komst van Jezus weer uitgesteld (Openbaring van Johannes, brief aan de Thessalonicenzen) omdat God alles onder het hoofd Christus wilde samenbrengen (Efeze, Kolossenzen). Nu wachten de christenen al 2000 jaar op het voltallige worden van de heidenen (Romeinen 11). Als dat gebeurd is komt Jezus terug (aldus Paulus in Romeinen 11). Volgens 2 Timoteus zal de wereld vol zijn van antichristen (2Johannes) die het teken van het beest (3 maal 6 zondige eigenschappen, zie TR) zullen dragen en niet meer van een enkele mens der zonde (de achtse keizer). Daarna zal een deel van het Joodse volk tot bekering komen, wat de aanleiding vormt tot de opstanding van alle gelovigen uit de doden. Wat er daarna precies zal gebeuren is voor verschil van uitleg vatbaar.

  Succes,

  Barend

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: